Phim của diễn viên: Chung Lệ Đề (Diễn viên gốc Việt )